BANG! INBURGERING IN A.

THIAGO ANTUNES   

- performance / escape game

WED 21 NOVEMBER 2018 / THU 22 NOVEMBER 2018

BANG! FESTIVAL CURATED BY ALEX DEFORCE, KARLIEN TORFS & ARNE HUYSMANS

THE RADICAL CHILD EDITION

LOCATION: STUDIO CITYGATE BRUSSELS

TICKETS: €5 (student ticket) - €10  reservation is required

 

 

INBURGERING IN A. 

nl 

Volg deze inburgeringscursus en bewijs op korte tijd dat je je kan aanpassen aan het fictieve land van verblijf. Inburgering in Ais een participatieve performance die het bureaucratische systeem waar nieuwkomers vaak mee in aanraking komen, onder de loep neemt. De performance leunt dicht aan bij een interactiecve escape-game. Elk team van deelnemers moet samen tot een overeenkomst komen over hoe zij de spelregels begrijpen. Ondertussen worden zij in het oog gehouden door camera’s, maar niet in elke ruimte...

Inburgering in A. van Thiago Antunes maakt deel uit van een serie locatiespecifieke uitvoeringen: "Inburgering in ...". Deze vinden meestal plaats in kelders of ongebruikte ruimtes, waarbij een kritische blik wordt geworpen op de Europese integratieprogramma's aan de hand van deze participatieve performance. 

 

Thiago Antunes is een transdisciplinaire kunstenaar wiens praktijk draait om games, choreografie en machtsstructuren. Nadat hij zijn post-master aan A.PASS (Advanced performance and Scenography Studies) in Brussel voltooide, ontwikkelde hij game-achtige performances die een kritische blik werpen op het thema integratie in Europa. Hij werkt daarvoor ook samen met andere artiesten zoals performers en dansers.

eng

Inburgering in A. is a participatory performance that questions hospitality and immigration bureaucracy, borrowing mechanics from role-playing and escape games.The visitors are asked to play the role of newcomers that have a limited time to prove their ability to adapt in a fictional country, by observing the space, interacting with the natives, and getting a job. Each team of participants has to get to an agreement on their understanding of the rules of the game, keeping in mind that cameras survey a few spaces, but not all...

 

Inburgering in A. is part of Thiago Antunes’ site-specific series of performances ”Inburgering in...”, which usually take place in basements or unused spaces, questioning European integration programs for migrants through gaming.

 

Thiago Antunes is a transdisciplinary artist whose practice revolves around games, choreography, and power structures. After finishing his post-master at A.PASS (Advanced performance and Scenography Studies) in Brussels, he has been developing game-like performances that queer up the notion of integration in immigration programs in Europe. He also collaborates with other artists as a performer and dancer.

-------------------

Duration: +/- 1h

Max 10 personen / game

eng- nl -fr 

http://thiagoantunes.site

TIMESLOTS PERFORMANCES 

reserve your spot:

 

wed 21/11/2018

thu 22/11/2018